Kuvarp är platsen som ligger lite avsides. Här finns ängar och öppna marker, skogar med vackra vandringsstigar och naturreservatet Komosse.

Gården erbjuder många bäddplatser och utrymme för gemenskap, stillhet, samtal och skapande. Måltidsgemenskap och enkelhet är några av nyckelorden.  Barnen har alltid en självklar plats här så väl i vardagssysslor och lek som i Gudstjänst.

Kuvarp erbjuder utrymme för alla åldrar.

Åtta byggnader finns samlade runt gruppgården; sovstuga, bondstuga, sommarhem, väktarstuga, kåta, kapell, luffarloge och smedja.

Kuvarp är öppet för att ta emot grupper och enskilda.

Du kan komma hit med en grupp som hyr gården.

Du kan komma enskilt för att delta i något av de arrangemang som ordnas.

Gården drivs av Stiftelsen Gruppsamlingsgården Kuvarp och Olof Josefsson är dess grundare.

Vi samverkar med