GruppgårdenKuvarp är platsen som ligger lite avsides. Här finns ängar och öppna marker, skogar och Komosse. Platsen erbjuder många bäddplatser och utrymme för stillhet, samtal, och skapande. Måltid och bordsgemenskap är några av nyckelorden samt enkelhet och arbete. Barnet har alltid en självklar plats här så väl i vardagssysslor och lek som i Gudstjänst.

Kuvarp erbjuder utrymme för alla åldrar.

Åtta byggnader finns samlade runt gruppgården; sovstuga, bondstuga, sommarhem, väktarstuga, kåta, kapell, luffarloge och smedja.

Kuvarp är öppet för att ta emot grupper och enskilda.
Du kan komma hit med en grupp som hyr gården.
Ensam eller tillsammans med andra som du bjuder med dig.

Du är även varmt välkommen att delta i något av de arrangemang som ordnas.

Gården drivs av Stiftelsen Gruppsamlingsgården Kuvarp och Olof Josefsson är dess grundare.