vandringKuvarps vänner är ett nätverk av människor som vill stödja platsen och idéerna som Kuvarp står för. Kuvarp behöver vänner!

Vill du vara med i Kuvarps Vänner?

  • Vill du stödja Kuvarp med ett årligt ekonomiskt bidrag?
  • Vill du vara med och bidra med praktiskt arbete eller verksamhet?
  • Vill du vara med och påverka vad som händer i Kuvarp? Vi kommer årligen att bjuda in till en träff med idésamtal och redovisning av vad som varit och är på gång i Kuvarp.

Om du svarar ja på en eller flera punkter ovan är du varmt välkommen att bekräfta ditt deltagande i nätverket Kuvarps Vänner. Det gör du enklast genom att anmäla dig via styrelse@kuvarp.se

Vi planerar en samling under 2021, så snart det är möjligt, för att hitta en vision som kan bära framåt. Mer information och aktuellt datum kommer.
Vid eventuella frågor kontakta Claes Lager på telefon: 079-304 59 57 eller via mail: styrelse@kuvarp.se