Vi möts i Kuvarp kl. 10.00 för att gemensamt ställa iordning gården inför verksamhetssäsongen. Det kommer att finnas arbetsuppgifter både inom- och utomhus att utföra på avstånd från varandra pga coronapandemin. Den gör också att var och en får ta med sin egen matsäck eller tillaga den enskilt i något av småköken.

Det finns också möjlighet att vistas mer tid i Kuvarp från fredag till söndag eller en natt. Ange det vid anmälan om deltagande i arbetsdagen som sker till Ulf Fredeväg, 0707-10 61 74 fredevag@gmail.com

Arbetsdag lördagen den 17 april