Programmet för helgen blir följande:

Fredag kväll

Kort inledning – om hållbarhet, klimatet och det kristna hoppet.

Lördag förmiddag – Förundran

Föredrag för de vuxna.
Om Förundransupplevelser och vad de kan betyda för livet, världen och jorden.

Workshop för barn.
Utforska ”Hållbarheten” med hjälp av kreativitet och lekfullhet.

Gemensam workshop för alla åldrar.
”Det finns liv överallt”

Valbara workshops:
Matlagning
Inventering av naturen
Pyssel och skapande
Reflekterande samtal under promenad

Lördag eftermiddag – Hoppfullt handlande!

Föredrag för vuxna
Vad kan vi göra för att bromsa de negativa klimatförändringarna?
Hur hanterar vi de förändringar som uppstår i natur och samhälle?
Hur är vi ansvarstagande vuxna i förhållande till barnen i den här krisen?

… Följt av kreativ verkstad

Föredragsworkshop för barnen.
Tips på vad vi kan göra för klimatet och miljön.

Söndagen

Summerande samtal och reflektion

Shalom-gudstjänst för alla åldrar

Utöver dessa programpunkter delar vi måltidsgemenskap och andakter tillsammans.

Barnen och Klimatet, temahelg 30 sept – 2 okt 2022